LIVE BRANDED: THE RISE OF BRANDED RESIDENCES

Jan 2019

จากการเป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจมากขึ้นสำหรับที่พักอาศัยระดับแบรนด์หรู ทำให้มีโครงการใหม่ถูกสร้างเพิ่มมากขึ้นในเมืองใหญ่ของเอเชียแปซิฟิคอย่าง กัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพ และ มะนิลา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 บริษัท ลิสต์ ซอเธอบี้ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลตี้ (List SIR) สาขาสิงคโปร์ ได้เผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับที่พักอาศัยระดับแบรนด์หรูในชื่อ “LIVE BRANDED: THE RISE OF BRANDED RESIDENCES” โดยงานวิจัยนี้สื่อให้เห็นถึงภาพรวมของตลาดที่พักอาศัยแบรนด์เนม ที่กำลังได้รับความนิยมล่าสุด รวมถึงการเติบโตในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยโครงการอสังหาริมทรัพย์แบรนด์เนม เริ่มแรกมาจากการร่วมมือของธุรกิจอสัง...

อ่านเพิ่มเติม